Apel pentru voluntari/ Call for volunteers

Salutare, WordPress-eri!

Iată că sunt deja 6 ani de Bucharest WordPress Meetup!

Pornită în 2014, imediat după WordCamp Europe, gândită ca o întâlnire a unei mici comunități locale și susținută de câteva persoane, grupul WordPress Bucharest Meetup a ajuns la un număr de 59 de evenimente și aproximativ 1500 de membrii.

Nu am fi putut ajunge aici fără ajutorul voluntarilor care s-au alăturat cauzei de-a lungul timpului, oferind o mică parte din timpul lor pentru crearea de materiale de marketing și design, comunicarea cu sponsorii și moderarea întâlnirilor.

Vrem să continuăm această tradiție și să legăm multe relații faine, drept urmare, grupul  WordPress Bucharest Meetup anunță un nou apel pentru voluntari pentru a forma o echipa care să ajute cu organizarea și să asigure bună continuitate și creștere a comunității.

Pentru că nu ne plac deloc pauzele și vrem să fim împreună pentru întâlnirile noastre lunare, dar vrem și să respectăm regulile de distanțare socială, vom continuă întâlnirile lunare pe Zoom, urmând să anunțăm o viitoare întâlnire fizică atunci când condițiile sanitare ne vor permite.

Formatul întâlnirilor noastre va rămâne în cea mai mare parte asemănător, cu mici influențe care, sperăm ca vor face lucrurile mai faine, de la o ediție la alta.

Pentru că vrem să va fie ușor să vă găsiți un loc în echipa, am organizat nevoile Meetup-ului pe roluri, pe care le vei descoperi mai jos. Dacă consideri că ai putea ajuta comunitatea, dar nu te regăsești în niciunul dintre rolurile, te rugăm să aplici în continuare și să ne spui cu ce ai dori tu să ajuți comunitatea.

Administrativ

Acest rol presupune urmărirea bunei organizări a întâlnirilor și asigurarea la timp a diverselor necesități.

Reprezintă un rol de conducere, iar persoanele cu acest rol se angajează în susținerea continuității întâlnirilor lunare chiar și în situațiile de criză, fie prin asumarea unor roluri vacanțe și a activităților legate de aceste roluri, ori prin atribuirea acestor activități și roluri, temporar, către alți voluntari.

Pe lângă asigurarea nevoilor necesare întâlnirilor, va menține și legătură externă, cu cei din rețeaua Fundația WordPress sau cu alți parteneri.

Știri

Acest rol se adresează celor care sunt la curent cu schimbările în lumea e-commerce, IT, business.

Responsabilitatea persoanelor ce dețin acest rol este de a crea secțiunea de știri, de a fi întotdeauna informați despre noile schimbări din lumea IT, cu precădere pe temele legate de WordPress.

Tot ce este nevoie să faci este să centralizezi aceste noutăți și să le prezinți, împreună cu echipa, în cadrul următorului eveniment.

Social

Îți place să stai pe Facebook? Ești o persoană cu o puternică dezvoltare socială? Avem nevoie de ține pentru a promova activitățile grupului în mediul online.

Responsabilitatea celor cu acest rol este de a crea anunțurile pentru evenimentele următoare, pe Facebook și Meetup, și de a susține activitățile online ale comunității.

Dacă ești genul de persoană căreia îi place să crească comunitatea și să anunțe în jur ce se pune la cale, atunci acest rol este pentru tine.

Moderator

Dacă îți place să ai microfonul și ai experiență în moderarea de evenimente, iar WordPress este una din limbile vorbite de tine, te invităm să aplici.

Tot ce trebuie să faci este să te asiguri că porți audiență prin interacțiunile cu toți speakerii, că printr-o poveste și ai grijă ca totul să se desfășoare în timp și conform codului de bună conduită.

Designer

Rolul acesta se adresează persoanelor cu talent la amestecul culorilor și organizare spațială a conținutului într-un mod plăcut ochiului. Este un rol de exprimare artistică și necesită creativitate pentru conceperea materialelor grafice folosite în cadrul organizării întâlnirilor, de la crearea anunțurilor sociale, la crearea materialelor grafice folosite în cadrul diferitelor secțiuni ale întâlnirii.

Creator de conținut

În spiritul “Code is Poetry” mai este nevoie să punem câteva cuvinte frumoase într-o ordine adecvată, pentru că mesajul nostru să fie cât mai clar și plăcut.

Dacă îți place să scrii și vrei că mesajele tale să ajungă la o comunitate atât de mare și de receptivă, atunci aici este locul tău.

Editor

Bineînțeles, că ceea ce facem vrem să rămână disponibil și pentru cei care nu au putut ajunge la eveniment sau sunt interesați un anume subiect tratat în trecut. 

De aceea, rolul tău va fi esențial în colectarea și centralizarea prezentărilor și materialelor din cadrul evenimentelor, dar și procesarea și publicarea lor în WordPress Media, YouTube și WordPress TV.

WordPress deține în jur de 40% din website-urile create la nivel mondial și acest procent crește în fiecare zi.

A ajutat foarte multe companii să își formeze o prezența online puternică, dar a ajutat și mulți creatori de conținut, scriitori, fotografi. Cu noile tendințe, mulți influenceri și blogeri din toată lumea s-au făcut remarcați prin site-urile lor create destul de ușor, cu WordPress.

Noi cei din comunitate știm cât de valoros este WordPress și informațiile pe care le putem împărtăși, iar acum avem nevoie de ajutorul nostru.

Dacă îți place să fii activ și să ajuți comunitatea, urmează link-ul de mai jos, pentru a completa formularul de voluntar.

Vom primi cu bucurie toate formulare timp de o saptamana, după care le vom centraliza și procesa, urmând să anunțăm echipa în săptămâna următoare încheierii depunerilor de formulare.

Foloseste urmatorul link pentru aplicare http://bit.ly/WPROBUform

În cazul în care ai pierdut termenul de depunere, dar consideri că poți aduce un aport organizării întâlnirilor, te așteptăm cu un email la adresa: info@wprobu.com, sau cu un mesaj pe canalele de comunicare:

Meetup:

Meetup:
https://www.meetup.com/Bucharest-WordPress-Meetup/

Facebook:

https://www.facebook.com/BucharestWordPressMeetup/

Toate cele bune,

WordPress Bucharest Meetup

EN
——————————————–

Hey there WordPress-ers!

History told us that we already have 6 years of Bucharest WordPress Meetup, and counting!

Started in 2014, right after the WordCamp Europe (held in Sofia), and created as a local meeting, supported by a small group of persons, the WordPress Bucharest Meetup is now composed of around 1500 members and we head up bravely to our 60th meetup session.

We couldn’t have gone so far without the help of the community volunteers, which joined the cause, offering a small bit of their time to create the design or marketing materials, or to help with the meetup logistics and hosting. 

We want to continue the tradition and to make new amazing bonds, hence, the WordPress Bucharest Meetup group is hereby announcing a call for volunteers, to form a new team, ready to help with the organization of the meetings and to assure the continuity and the growth of the community.

And because we don’t like the long breaks and we want to re-meet in our monthly gatherings, but we would also like to repects the sanitary rules of keeping the distance and staying safe, we will continue to meet monthly using the Zoom application.
We will notify everyone when the sanitary conditions are more or less back in normality, so we could resume our meet-in-person gatherings..

The meeting format is mostly the same. We’ve just added some flavours, which proved to add extra value to the meetup. And because we want to be easy for you to find your place in the team, we’ve split the group needs into roles, which you will get a chance to discover further down the announcement.

If by any chance you don’t find yourself within those roles, please continue to apply and when you do that, please let us know what you think you can do for the community.

Management

This role assumes the oversight of the good organization of the meetings and the fulfilment of the needs in a timely manner.

It is a leadership role and persons with this role are responsible in keeping the continuity of the meeting even in crisis moments, either by taking ownership of the empty roles, or by attributing the roles, temporary, to other volunteers.
They will also keep the contact with the WordPress Foundation and with other partners.

News

This role is for the ones that love to be in trend with the changes of the e-commerce, web businesses or IT world in general.
They will need to create the news section, with information about and related to the WordPress environment.
Persons with this role will also have the responsibility to present the gathered news in the following meetup.

Social

Do you like spending time on Facebook? Are you a person with high social skills? We need you to promote our meetup group activities online.
Persons with this role will be responsible for creating the Facebook and Meetup stories and to support the community activities on different channels.
If you are the person who likes to grow the community and you are a news whistleblower, then this is your place.

Host

If you like the spotlight, to talk in front of people, and if you have good skills moderating events and you also know something about WordPress, then this role is for you.

All you have to do is to make sure that the meetup format keeps the audience focused and leads them through the story of the event, with respect to the good code of the conduct.

Designer

This role addresses the people that have good skills in blending the colours and a good eye for spatial organization of the content. It’s an artistic role, which requires a lot of creativity to be able to obtain good quality graphic materials, that are used in the meetup or for the social events and articles.

Content creator

We need to put some good words in a very nice order and in the spirit of the “Code is poetry” our messages should be clear and sweet.

If you like to write and you want your messages to reach a community so big and receptive, then this is your place.

Content-publisher

Of course, we want all of the information we gather and the meetups to remain available for all of the community members, even those who couldn’t join the online or the physic event.

This role will be essential in collecting the data, processing it, creating the online materials and publishing them in the available online media, like Youtube, WordPress TV and other WordPress Media.

WordPress has now 40% of the world website market share and this number increases daily. It helped a lot of businesses to have a strong online presence, but it also helped a lot of content creators, writers, photographs and many others, to reach the new trends.

We, the community members, know how valuable WordPress is and the information we can share inside the group, and now the community needs your help.

If you like to actively help the community, follow the link below and fill in the volunteer form. We will gladly receive all the submissions for a week.
After that, we will process the submissions and we will announce the results.

Follow the link http://bit.ly/WPROBUform and APPLY! We are looking forward to collaborating with you!

In case you missed the deadline, but you still want to help, you can reach us at info@wprobu.com or you can message us using the communication channels:

Meetup:
https://www.meetup.com/Bucharest-WordPress-Meetup/

Facebook:
https://www.facebook.com/BucharestWordPressMeetup/

All the best,

Bucharest WordPress Meetup

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *